Storm maniac's page

meteorologie, počasí, bouřky, články, fotky atd.

Nebezpečné jevy SW

bouřky SW

kontakt

Marie Labajová

loveweather@seznam.cz

spolupráce

Všetko o búrkach - videá, fotky, články Videa, fotky a informace o bouřkách
http://www.pocasi-strelna.cz/data/banner.jpg
</<SPAN class=end-tag>


www.oblacnost.jex.cz

Meteo články

Derecho

Derecho je pro našince celkem neznámý pojem. Nicméně během posledních dvou let se přes nás prohnaly již dvě takovéto bouře a proto bych o nich ráda napsala alespoň kratinký článek vysvětlující doufám to nejpodstatnější.


     Napřed co to tedy derecho vlastně je.  Jde o plošně rozsáhlou, konvekcí indukovanou větrnou bouři, spojenou s linií  intenzivních bouřek, tvořících bow echa. Může se skládat z  jednoho, nebo více bow ech, které mohou v průběhu života bouře vznikat, zanikat, slábnout a znovu zesilovat. Aby se dala bouře nazvat derechem, musí splňovat jistá kritéria co se týče hlavně rozměrů a rychlosti větru. Musí mít  např. délku: vetší než 400km, rychlost větru v nárazech: více než 25m/s, a 3 nezávislá místa se škodami F1, nebo s nárazy větru nad 33m/s.
 
   Silný vítr v derechu je zapříčiněn shluky tzv. downburstů, tj. propadů studeného vzduchu nahromaděného v bouřkovém oblaku. Škody způsobené downbursty mohou být srovnatelné se škodami způsobenými tornádem. Derecho obsahuje množství takovýchto shluků. Je také třeba poznamenat, že síla větru se může měnit během života derecha, záleží na vývoji shluků downburstů v bouři.

    Nejčastější bývají v letních měsících v Severní Americe, ale v podstatě se mohou vyskytnout kdekoliv, v kteroukoliv roční dobu, jsou-li pro jejich vznik vhodné podmínky. Bouře tohoto typu při přechodu cyklony Kyrill v lednu 2007 je toho důkazem, stejně jako to při letošní Emmě, nicméně o tom, jesltli bouře spojená s Emmou bylo, nebo nebylo derecho se stále vedou bouřlivé diskuze.

Existují tři typy derecha. Serial derecho, progressive derecho, hybrid derecho... a teď něco málo o každém z těchto typů.

Serial derecho (sériové derecho): Bývá obvykle spojeno s  hlubokými tlakovými nížemi. Jde o mohutnou squall line tvořenou z jednotlivých bow ech. Je plošně mnohem rozsáhlejší, než progresivní derecho.

Progressive derecho (progresivní derecho): Rozměrově menší než sériové derecho, životností se však nemusí lišit. Ani způsobenými škodami, ač třeba zasáhne menší území. Jde o rozměrově nevelkou squall line v porovnání s předchozím typem derecha, která se skládá z jednoho, popř více bow ech. Tyto bouře jsou obvykle psojené se stacionární (hlavně studenou) frontou.

Hybrid derecho (hybridní derecho): Má charakteristiky obou.

Na závěr něco málo o slovu derecho. Je to španělské slovo, které znamené "přímo vpřed". Podobně, jako pojem tornádo vzniklo nejspíše ze španělského "tornar" to znamená "točit se" tedy i derecho, kdy škdy napáchané "přímočarým" větrem jsou někdy srovnatelné se škodami napáchanými tornádem, se mělo jmenovat podobně.

Žádné komentáře
 
člen projektu SkyWarn